Voor opdrachtgevers

Stadsloods is een sociale onderneming. Wij kunnen voor eenvoudig kluswerk uitvoeren en uw organisatie facilitair ondersteunen. Wij richten ons op bedrijven en organisaties met een maatschappelijke taak of doelstelling. Zo werkt Stadsloods bijvoorbeeld samen met woningbouwcoöperaties, gemeentes, zorginstellingen, scholen, musea en reguliere bedrijven die graag vorm willen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid.  

Uw opdrachten worden uitgevoerd door onze vaklieden, aangevuld met mensen die weer aansluiting zoeken met de maatschappij als mens en als potentieel werknemer. Samen met onze opdrachtgevers streven wij naar de juiste balans tussen omzet en maatschappelijke impact. 

Stadsloods is een leer-werkplaats voor mensen die weer aansluiting zoeken met de maatschappij als mens en als potentieel werknemer of ondernemer. Wij helpen daarbij. 

Stadsloods is aanbieder van Activerend werk en lid van coöperatie Aanpakken.com  

Onderhoudswerk

Wij  kunnen eenvoudige onderhoudswerkzaamheden in- of voor uw organisatie uitvoeren.

Uw organisatie heeft in de kern een maatschappelijke taak. Of uw organisatie heeft in haar visie aangegeven een maatschappelijke bijdrage te willen leveren. Wij kunnen samen met u hier vorm aan geven doordat wij met- en voor uw doelgroep werken. Onder leiding van een ervaren voorman/vrouw worden de verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Bij voorkeur werken wij op contractbasis. Dit geeft veel ruimte en overzicht voor alle betrokken partijen. 

Facilitaire ondersteuning 

Komt u wel een handjes te kort binnen uw organisatie? Zijn het de eenvoudige klussen die maar blijven liggen. Wellicht dat wij hierin kunnen ondersteunen. Wij komen graag eens praten over de mogelijkheden. 

SRIO ondersteuning
In de ‘oude’ versie van Social Return (1.0) wordt dit instrument als een verplichting toegepast voor opdrachtnemers om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen binnen de huidige opdracht. Wij zijn van mening dat dit niet effectief en dat de maatschappelijke impact laag is. 

Wij zoeken met u naar de samenwerking om SROI 2.0 vorm te geven om zo samen een maximale maatschappelijke impact te realiseren. Bij Social return 2.0 is veel meer sprake van maatwerk. Samen met kijken we met U welke invulling het beste past. Duurzame inzetbaarheid van kandidaten is een nobel doel, maar de mogelijkheden zijn veel ruimer. Opleidingen, stages en leer/werkplekken aanbieden. Maar ook andere activiteiten gericht op arbeids- of maatschappelijke participatie in overleg met het Werkgeversservicepunt tellen mee. U wil uw impact meetbaar hebben? Wij helpen u daarbij. Wij maken hiervoor gebruik van de bouwblokkenmethode. Deze flexibele methode maakt het mogelijk om Social return op een creatieve manier in te zetten. Iedere doelgroep of activiteit heeft in het bouwblokkenmodel een fictieve waarde. 

Werkplaats

Onze werkplaats is op verschillende manieren inzetbaar. Het is in de eerste plaats een leer/werkplek voor mensen die weer aansluiting zoeken met de maatschappij als mens en als potentieel werknemer. Van resthout en andere restproducten maken wij weer nieuwe interieur items. Deze worden dan weer verkocht in onze (online)winkel. De werkplaats voert ook voorbereidingen uit voor onze buitendienst. De werkplaats kan ook dienenen als een verlengstuk van uw productieproces. Meer info? Neem contact met ons op. 

Technisch VVE beheer. 

Wij kunnen uw organisatie ondersteunen in het technisch VVE beheer. Lichte onderhoudswerkzaamheden in algemene ruimtes en het groenwerk rondom uw vastgoed. Wij werken bij voorkeur op basis van een onderhoudscontract. 

Inrichten tijdelijke woningen

Woningbouwcorporaties hebben soms te maken met tijdelijk huisvesten van mensen. Wij kunnen ervoor zorgen dat een woning is voorzien van interieur zodat de woning tijdelijk te bewonen is. Wij hebben interieur op voorraad staan en kunnen dit in overleg met u opschalen naar meerdere woningen tegelijkertijd. Vragen? Neem contact met ons op.